Thiệp Cưới Luxury

Thiệp Cưới Luxury

Bán chạy

– In Kỹ Thuật Số, hình ảnh sắc nét
– Chất liệu giấy Ford 250gsm
– Bế dán thành phẩm
– Kích thước thiệp
+ Bao thiệp 13*18cm, nắp 5cm. Quy cách in 1 mặt
+ Ruột thiệp 11*17cm. Quy cách in 1 mặt

Đơn Giá Thiệp: 4,200
Tổng Tiền Thiệp: 1,680,000
Tổng Số Thiệp: 400
Số lượng thiệp Nhà Trai
Số lượng thiệp Nhà Gái