Thiệp Cưới Giá Rẻ

Thiệp Cưới Giá Rẻ

– In Kỹ Thuật Số, hình ảnh sắc nét
– Chất liệu giấy Ford 250gsm- Bế dán thành phẩm
– Kích thước thiệp
+ Bao thiệp 12.5*18cm, nắp 6cm. Quy cách in 1 mặt
+ Ruột thiệp 11*17cm. Quy cách in 1 mặt

Đơn Giá Thiệp: 3,700
Tổng Tiền Thiệp: 1,480,000
Tổng Số Thiệp: 400
Số lượng thiệp Nhà Trai
Số lượng thiệp Nhà Gái