Thiệp Cao Cấp

Thiệp Cao Cấp

Bán chạy

– In Nhanh Kỹ Thuật Số, hình ảnh sắc nét
– Chất liệu giấy Ford 250gsm
– Bế dán thành phẩm
– Kích thước thiệp
+ Bao thiệp 13*17cm, nắp chéo. Quy cách in 2 mặt
+ Ruột thiệp 12.5*16cm. Quy cách in 2 mặt

Đơn Giá Thiệp: 4,900
Tổng Tiền Thiệp: 1,960,000
Tổng Số Thiệp: 400
Số lượng thiệp Nhà Trai
Số lượng thiệp Nhà Gái