In hóa đơn phải có xác nhận

  1. hoadon

Để In Hóa Đơn, Doanh nghiệp (DN) mới thành lập và hoạt động dưới 12 tháng chỉ được đặt in hóa đơn khi có xác nhận của cơ quan thuế và phải báo cáo việc phát hành và sử dụng hóa đơn hằng tháng.

Đây là yêu cầu mới trong công văn của Bộ Tài chính nhằm tăng cường kiểm tra thuế.

Tuy nhiên, một số DN đã phản ứng với yêu cầu trên vì theo quy định của nghị định, thông tư về hóa đơn hiện hành, DN không cần xác nhận của cơ quan thuế khi đặt in hóa đơn. Việc báo cáo thực hiện hằng quý chứ không bắt buộc hằng tháng. Yêu cầu mới của Bộ Tài chính tạo thêm thủ tục cho DN.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các cục thuế tỉnh, thành tăng cường kiểm tra DN mới thành lập có địa điểm kinh doanh thay đổi nhiều lần sau 1-2 năm hoạt động.

Bộ Tài chính cho rằng có hiện tượng “nhiều DN thành lập để mua bán hóa đơn, chiếm đoạt tiền thuế” nên đưa ra nhiều biện pháp ngăn chặn bằng công văn như trên.

Posted in: